Contact

Kontakt

POŠLJI Thank you!
Reservation
PREVERI
Trip advisor

Trip advisor

Ramada Resort Ramada Hotel & Suites Hotel Spik Hotel Kompas Alpina Hotel Vitranc Apartmaji
Facbook
Twitter

Twitter

Hotel Kompas

Največji hotel v Kranjski Gori - povsem blizu središča

Ramada Resort Kranjska Gora

Najboljši smučarski hotel v Sloveniji

Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora

V centru mesta, a le streljaj od smučišča - Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora

Apartmaji Vitranc

Apartmaji Vitranc - postelja s pogledom na smučišče

Hotel Kompas

Kongresni turizem s tradicijo

Ramada Resort Kranjska Gora

Konferenca z razgledom


O nas

Ime in sedež družbe: HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.o.o., Borovška cesta 99, Kranjska Gora
Direktor družbe: g. Fedja Pobegajlo
Srg. zadnjega vpisa: 2017/33900
Datum zadnjega vpisa: 8.9.2015
Vložna številka: 10009800
Ustanovitev: 31.07.1974
Šifra podrazreda dejavnosti: 55100
Matična številka: 5001382
Davčna številka: 39467481
Transakcijski računi:

GORENJSKA BANKA D.D. KRANJ
Bleiweisova 1, 4000 Kranj 

SWIFT CODE: GORESI2X
IBAN: SI56070000000004358

Število zaposlenih na dan 30.4.2017 - 181


1logo-casino-larix_color.png


korona-logo-converted.png


logo-lto-v-converted.png


logo-vitranc-kg-converted.png
Hit Alpinea d.o.o., družba za turizem in hotelirstvo z dolgotrajno tradicijo v Zgornjesavski dolini in mednarodno razpoznavnostjo, vabi  k sodelovanju nove sodelavce in sodelavke. Našim gostom ponujamo le najboljše, zato iščemo komunikativne in urejene sodelavce, s pozitivnim pristopom in zavzetostjo do dela, ki imajo željo za delo v turizmu, gostinstvu in hotelirstvu.

K sodelovanju vabimo vse, ki si želijo novih izzivov in ki bodo s svojim delom doprinesli nove ideje in prispevali k uspešni razvojni poti družbe. Vljudno vas vabimo, da si ogledate razpisana prosta delovna mesta.

Kontakt: kadrovska@hit-alpinea.si


Razpis za mesto DIREKTOR  (m/ž)  družbe HIT Alpinea d.o.o.

 

Kandidat/ka za direktorja družbe HIT Alpinea d.o.o. mora izpolnjevati poleg zakonsko določenih še naslednje razpisne pogoje:

 

 • VI/2 ali VII stopnja izobrazbe;
 • Aktivno znanje slovenskega jezika
 • Aktivno znanje dveh svetovnih jezikov (ang., ita./nem);
 • Vsaj pet let vodstvenih delovnih izkušenj.

 

Prednost imajo kandidati z izkušnjami s področja hotelirstva in turizma. Od kandidata/kandidatke se pričakuje tudi, da ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela ter ustrezno osebno integriteto in poslovno etičnost. Navedeno naj bo možno razbrati iz življenjepisa. Izbrani/-a kandidat/-ka bo na razpisano mesto imenovan za mandatno obdobje 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktorja družbe  bo imenoval nadzorni svet družbe.

 

Kandidat/-ka mora prijavi priložiti naslednja dokazila oz. dokumentacijo, in sicer:

 • Življenjepis v Europass obliki;
 • Overjeno kopijo diplome;
 • Potrdilo o znanju tujih jezikov;
 • Dokazilo o državljanstvu (kopija osebnega dokumenta);
 • Dokazilo o delovni dobi in izkušnjah na vodilnih in vodstvenih položajih;
 • Potrdilo o nekaznovanosti;
 • Izjavo, da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami Zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij in da zoper njega ne teče postopek za ugotavljanje odgovornosti;
 • Izjavo, da ne opravlja funkcije vodenje, nadzora ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in ni večji delničar/družbenik konkurenčnih družb na področju temeljne dejavnosti družbe;
 • Kratko vizijo razvoja družbe HIT Alpinea d.o.o. z navedbo prioritetnih aktivnosti

Dokazila iz 5-8 točke ne smejo biti starejša od 1 meseca.

Kandidati/ke morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati najkasneje do 2. 5. 2018 na naslov Hit d.d. Nova Gorica, Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica, s pripisom na ovojnici »NE ODPIRAJ« ter »kadrovska komisija NS prijava na razpis«.

Upoštevane bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno in z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Nadzorni svet povabi kandidate na pogovor po lastni presoji.

Kandidati bodo o neizbiri obveščeni v osmih dneh po imenovanju izbranega kandidata.


Natakar 


Ključne delovne naloge
- sprejemanje naročil in izvajanje strežbe;
- izvajanje standardov, navodil in normativov s področja strežbe;
- izvajanje HACCP standardov s ciljem primernega skladiščenja pijač, shranjevanje in poliranje pribora, posode ipd.;
- zagotavljanje reda in čistoče v jedilnici, baru in ostalih prostorih strežbe;
- izvajanje praktičnega dela z učenci in pripravnikov v strežbi;
- priprava prostora, bifejske mize in jedilnih miz v skladu s standardom;
- obračun in vsakodnevno odvajanje iztržka v blagajno oziroma na odrejeno mesto;
- izvajanje in upoštevanje vseh navodil in zahtev za zagotavljanje varnega dela, varovanja okolja in premoženja;
- druga dela po navodilih nadrejenega


Funkcionalna znanja
Aktivno znanje slovenskega jezika
Pogovorno znanje enega tujega jezika (angleščina / nemščina)
Znanje dela z računalnikom
Poznavanje tehnik strežbe

Zahtevana stopnja izobrazbe
IV. ali V. stopnja izobrazbe
Minimalne zahtevane delovne izkušnje
1 leto delovnih izkušenj z delom v strežbi oz. na področju gostinstva
 


Sobarica, čistilka, perica,likarica


Ključne delovne naloge
- pospravljanje in čiščenje bivalnih in poslovnih prostorov ter okolice v skladu s standardom in navodili;
- shranjevanje zalog perila, drugega inventarja in čistil;
- prevzemanje in oddajanje hotelskega perila in perila hotelskih gostov v pranje in likanje;
- razvrščanje in pripravljanje perila za ustrezno čiščenje;
- zlaganje in skladiščenje perila;
- oddajanje perila;
- likanje perila;
- vodenje ustreznih evidenc o prevzemanju in izdajanju perila;
- nadziranje pravilnega delovanja strojev in aparatov v pralnici in likalnici;
- izvajanje in upoštevanje vseh navodil in zahtev za zagotavljanje varnega dela, varovanja okolja in premoženja;
- druga dela po navodilih nadrejenega.


Funkcionalna znanja
Pasivno znanje slovenskega jezika
Pasivno znanje enega tujega jezika
Obvladovanje hotelskih področnih standardov
 


Kuhar


Ključne delovne naloge
- priprava jedi v penzionski ponudbi in priprava jedi po naročilu;
- izvajanje standardov, navodil in normativov s področja gostinstva;
- izvajanje HACCP standardov s ciljem primernega ravnanja in shranjevanja živil;
- zagotavljanje reda in čistoče v kuhinji in skladiščnih prostorih;
- izvajanje praktičnega dela z učenci in pripravnikov v kuhinji;
- izvajanje in upoštevanje vseh navodil in zahtev za zagotavljanje varnega dela, varovanja okolja in premoženja;
- druga dela po navodilih nadrejenega.


Zahtevana stopnja izobrazbe
IV. ali V. stopnja izobrazbe
Funkcionalna znanja
Aktivno znanje slovenskega jezika
Izobraževanje s področja Haccp
Obvladovanje hotelskih področnih standardov
Izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti
Poznavanje živil, receptov in priprave hrane
Minimalne zahtevane delovne izkušnje
1 leto delovnih izkušenj z delom v kuhinji oz. na področju kulinarike

 


Pomočnik kuharja Ključne delovne naloge
- pripravljanje enostavnih jedi iz penzionske ponudbe in pomoč pri pripravi jedi po naročilu;
- čiščenje in priprava živil;
- ročno in strojno pomivanje bele in črne kuhinjske posode in jedilnega pribora;
- vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji in skladiščnih prostorih;
- izvajanje HACCP standardov s ciljem primernega ravnanja in shranjevanja živil;
- izvajanje in upoštevanje vseh navodil in zahtev za zagotavljanje varnega dela, varovanja okolja in premoženja;
- druga dela po navodilih nadrejenega.


Zahtevana stopnja izobrazbe
II. ali III. stopnja izobrazbe
Funkcionalna znanja
Pasivno znanje slovenskega jezika
Izobraževanje s področja Haccp


V kolikor izpolnjujete zahtevane pogoje za katerega od razpisanih delovnih mest, vas vljudno vabimo, da sprejmete izziv in nam vaše prijave z življenjepisom pošljete po e-pošti na naslov kadrovska@hit-alpinea.si ali na naslov HIT ALPINEA, d.o.o.., Borovška 99, 4280 Kranjska Gora.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki 04/588 45 14.


 


Kranjska Gora, 30.1.2017, objava sklica 32. redne skupščine Hit Alpinee d.d.

 

 

Zahteva za dopolnitev sklica skupščine 28.2.2017

 


Kranjska Gora, 16.12.2016

Kaj je v Kranjski Gori počel Adam Malyzs? 

 


Kranjska Gora, 30.11.2016 

Hit Alpinea z zgodbo gorskega Ledenca navdušila obiskovalce Meseca oblikovanja.

 


Kranjska Gora, 30.11.2016 

V prelepem ambientu Kranjske Gore se je 25.11. in 26.11.2016 odvilo že 32. Evropsko Prvenstvo v tradicionalnem karateju pod budnim okriljem Slovenske Zveze Tradicionalnega karateja, ki je celoten dogodek tudi organizirala.

 


Kranjska Gora, 25.11.2016, objava sklica 31. redne skupščine Hit Alpinee d.d.

 

 


Kranjska Gora / Kitzbühel, 21.11.2016 

Že četrto leto zapored je hotel Ramada Resort Kranjska Gora dobil mednarodno nagrado World Ski Award za najboljši  smučarski hotel v Sloveniji. Za najbolj priljubljeno smučarsko središče Slovenije je letos izbran Krvavec, nagradi pa sta prejeli še Hotel Krvavec in Ruška koča.

 


Kranjska Gora, 13.10.2016. GTZ 2016 

Na 63. Gostinsko-turističnem zboru Slovenije (GTZ), ki je potekal v Radencih, so se Hitovi gostinci izkazali z izjemno bero medalj in priznanj. Predstavniki družbe Hit Alpinea so prevzeli prapor in organizacijo 64. GTZ, ki bo prihodnje leto v Kranjski Gori.

 


Kranjska Gora, 17.8.2016. Ruska kapelica 2016

Slovenski in ruski politični vrh zbran v Kranjski Gori 

 


Kranjska Gora, 15. julij 2016. 30. redna skupščina Hit Alpinee d.d.

V hotelu Ramada Resort bo v torek 23. avgusta 2016 ob 11,00 uri zasedala 30. Redna Skupščina Hit Alpinee d.d.

 

 

 


Kranjska Gora, 1. junij 2016 - Družba Hit Alpinea oživlja gostinsko ponudbo v Planici Kranjska

Družba Hit Alpinea v objektu Kavka oživlja gostinsko ponudbo v Planici. V mesecu maju je bila gostilna Kavka odprta le ob koncih tedna, odslej pa bo po načrtih v teku poletne sezone obratovala vse dni. V sodelovanju z lokalnimi gostinskimi ponudniki pa se je v Kranjski Gori že drugo poletno sezono mogoče odpraviti na posebno Kulinarično popotovanje.

 


Kranjska Gora, 24. 11. 2015 - Ramada Resort je najboljši smučarski hotel v Sloveniji!

Že tretje leto zapored je hotel Ramada Resort Kranjska Gora dobil mednarodno nagrado WorldSki Award za najboljši  smučarski hotel v Sloveniji. 

 


Kranjska Gora / Nova Gorica, 15.10.2015 - Skupina Hit z odličnostjo zaključuje 62. Gostinsko-turistični zbor Slovenije

Gostinsko turistična zbornica Slovenije je v minulih treh dneh v sodelovanju z družbo Hit v Novi Gorici uspela na 62. Gostinsko-turističnem zboru Slovenije združiti preko 5000 udeležencev in skoraj 400 tekmovalcev. Pokal kakovosti storitev v gostinstvu in hotelirstvu, kar 20 medalj in 31 žlahtnih priznanj predstavlja pomemben dokaz znanj tekmovalcev, ki so na letošnjem GTZ Slovenije zastopali Skupino Hit.    

 


Kranjska Gora, 18. 2. 2015 - Kranjska Gora med top 50 smučarskih destinacij v letu 2015

Največji svetovni hotelski meta iskalnik Trivago je ponovno opozoril na Slovenijo. S pregledom ocen hotelskih nastanitev so v organizaciji oblikovali seznam najboljših svetovnih smučarskih destinacij v letu 2015 in vanj kot edino slovensko destinacijo uvrstili tudi Kranjsko Goro.

 


Med 1. in 2. decembrom je v Sarajevu potekal mednarodni Sarajevski gastronomski festival  Bosanski dukat 2014.

Tekmovanja so se udeležili tudi trije kuharje iz podjetja Hit Alpinea in dosegli kar dve zlati in dve srebrni v pripravi ribjih in vegetarijanskih jedi ter kulinarični artistiki. 

 


Kranjska Gora, 25. november 2014. 

Drugič zapored je hotel Ramada Resort Kranjska Gora dobil mednarodno nagrado za najboljši  smučarski hotel v Sloveniji.  

 


 

Ostanite v stiku

Thank you!

Smo družabni. Tukaj lahko ostanete v stiku z nami.
Facebook Twitter Instagram